TOWARZYSTWO „WIĘŹ”
Kwartalnik, Wydawnictwo, Laboratorium
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3

Sekretariat – tel. 22 827 29 17
wiez@wiez.pl

Księgarnia internetowa – tel. 22 827 96 08
ksiegarnia@wiez.pl

Redakcja kwartalnika– tel. 22 827 29 17
Wydawnictwo – tel. 22 827 29 17

Laboratorium „Więzi” – tel. 22 827 29 17
laboratorium@wiez.pl

Reklama i marketing
– tel. 22 827 96 08
reklama@wiez.pl

Dział handlowy
– tel. 22 828 18 08
handlowy@wiez.pl

Prenumerata „Więzi”
– tel. 22 827 96 08
prenumerata@wiez.pl

Konto: PKO BP SA 15 o/Warszawa, 79 1020 1156 0000 7702 0067 6866
IBAN: PL79, SWIFT: BPKOPLPW

NIP: 526-025-17-76

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?